Image may contain: 1 person, smiling

 

இவனுடைய கைகள் மண்ணை முட்டி மரமாக மரமாக படர்ந்து வந்தது .பின்பு அதில் கிளைகளும் பச்சை இலைகளும் முளைத்தது !

ஆம் இது அவன் கை அச்சில் இருந்து வரைந்த ஓவியம் !