கற்றல் இனிது வாழ்வியல் பள்ளியின் துவக்க விழாவை தமிழ் கடல் ஐயா இளங்குமறனார் மற்றும் கடல் சார் ஆய்வாளர் திரு. ஒரிசா பாலு ஐயா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.மார்ச் மாதம் நடந்த விழாவின் சிறுதுளிகள் இங்கே.

Image may contain: 3 people
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people
Image may contain: outdoor
 Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 2 people, people smiling, outdoor
Image may contain: 4 people
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: tree and outdoor
Image may contain: 2 people
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 1 person
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 5 people, outdoor